Yumurtalık Serbest Bölge

Türkiye’nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi 04.03.1985 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Serbest Bölgede serbest dolaşıma giriş , ihracat ve transit rejimleri konularında Mersin-Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kapsamında faaliyet göstermektedir. Şirketimizin 2020 yılı itibariyle bölgeye yatırımları devam etmektedir.